سيستم پيامكي پیگیری سفارش

سیستم پیامکی از دیگر امکانات سایت خدمات ترخیص خودرو منصوری است

در هر مرحله از ثبت سفارش تا شماره گذاری خودرو کارشناسان ما شما را ازپیشرفت کار با پیامک با خبر می کنند تا ضمن مشاهده موقعیت خودرو سرعت ترخیص خودرو نیز رصد کنید.