liantrade@yahoo.com 09177709940

خدمات کشتیرانی

سرعت در امر واردات خودرو به بازار ایران و ترخیص خودرو همیشه دغدغه  تجار و صاحبین مشاغل محترم بوده  که حمل ونقل یکی از مهمترین مراحل است در سایت خدمات ترخیص خودرو منصوری قسمت استعلام شناورها این امکان را فراهم کرده با انتخاب بندر مبدأ و مقصد در چند ثانیه تمامی شناورهای آماده بارگیری مشاهده کرده و با تماس با ادمین در اولین فرصت محموله خود را به بندر مورد نظر حمل کنید.

در سایت خدمات ترخیص خودرو منصوری به دو روش می توانید از این امکان استفاده کنید.

روش اول: وارد سایت www.liantrade.com " خدمات ترخیص خودرو منصوری " شده و در صفحه اصلی سایت استعلام شناور را کلیک کرده بندر مبدأ و مقصد را انتخاب کنید تا در کمتر از چند ثانیه تمام شناورهای آماده برای بارگیری را مشاهده کنید.

 

 

روش دوم: وارد سایت www.liantrade.com " خدمات ترخیص خودرو منصوری " شده و در بالای صفحه اصلی سایت استعلام شناور را کلیک کرده که وارد صفحه اصلی استعلام شناورها میشوید بندر مبدأ و مقصد را انتخاب کنید تا در کمتر از چند ثانیه تمام شناورهای آماده برای بارگیری مشاهده کنید.